Teedeehitus

Kaasaegses maailmas on eriti oluline, et teed oleksid vastupidavad, ohutud ja efektiivsed, et transpordi- ja liiklemissüsteem oleks toimiv.

Oleme teedeehituse valdkonnas tegutsenud aastaid ning pikaaegse kogemuse põhjal suudame luua parimaid lahendusi, arvestades kliendi soovi ja hinda, seejuures pakkudes parimat kvaliteeti. Teostame töid igal pool Eestis, tehes nii väiksemamahulisi töid ning lõpetades terviklahendustega. 

Tee peab olema ohutu, soodustama transiitliiklust ning piirkonna arengut. 

Teede remont ja säilitamine

Teede remondi eesmärk on likvideerida defektid, milleks on enamasti murenemised, erinevad praod, augud, roopad jms.

Teesid on võimalik ehitada ning olemasolevaid teid remontida ehk taastada ja säilitada. Remondi liike on erinevaid – säilitusremont, taastusremont, rekonstrueerimine. Eestis, kus on pigem väikese liiklussagedusega teed, on kõige traditsioonilisem remondiviis säilitusremont, mis sisuliselt tähendabki tee taastamist ning lagunemise vältimist, olles seega ka vähem ressursimahukas. Laias laastus algab protsess pindamisest, millele asetatakse bituumensideaine, et katend oleks veekindel ning seejärel lisatakse killustik.

Taastusremont ja rekonstrueerimine

Kapitaalsemad remondimeetodid on taastusremont ja rekonstrueerimine. Taastusremondi puhul on eesmärk, nagu nimigi ütleb, taastada ehitamisele eelnenud olukord ehk enamasti vajab parandatakse ülemine asfaldikiht.  Mastaapsemate probleemide korral, mil nt tee kandevõime on ebastabiilne, toimub rekonstrueerimine, mil remonditakse alused, muldkeha ning pannakse uus asfaltkate.

Teedehitusele ja remondile eelneb põhjalik projekteerimine ning üldine probleemide hindamine.